Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov:

Teší nás Váš záujem o našu internetovú stránku. Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie nájdete podrobné informácie o zaobchádzaní s Vašimi údajmi.

1. Zber, spracovanie a použitie osobných údajov

Naše stránky môžete navštíviť aj bez toho, aby ste poskytli údaje o Vašej osobe. Ukladáme iba údaje o prístupe, bez vzťahu k príslušnej osobe, napr. názov Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, stánku, z ktorej ste nás navštívili príp. názov požadovaného súboru. Tieto údaje sa vyhodnocujú výlučne za účelom vylepšenia našej ponuky a neumožňujú vyvodzovanie informácií o Vašej osobe.
Osobné údaje sa zbierajú iba v prípade, keď nám ich v rámci Vášho dopytu alebo objednávky dobrovoľne oznámite. Vami oznámené údaje používame v bez Vášho špeciálneho súhlasu výlučne na realizáciu a spracovanie Vášho dopytu, objednávky príp. žiadosti o zamestnanie. V rámci úplného spracovania sa Vaše údaje vymažú po uplynutí lehôt ich uloženia stanovených daňovou a obchodnou legislatívou, pokiaľ nám nedáte svoj výslovný súhlas na ich ďalšie použitie. Pri prihlásení sa na odber newslettera bude Vaša emailová adresa používaná aj na reklamné účely našej spoločnosti, kým odber nezrušíte. Odhlásiť odber je možné kedykoľvek bez toho, aby pre Vás vznikli vyššie náklady za prenos než tie, ktoré sú v rámci bežnej základnej tarify.

2. Používanie cookies

Na rôznych stránkach používame cookies, aby bola návšteva našich stránok atraktívna a aby sme umožnili použitie určitých funkcií. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa uložia do Vášho počítača. Väčšina cookies, ktoré používame sa znova vymaže z Vášho harddisku po zatvorení prehliadača (tzv. session cookies). Iné cookies zostávajú uložené vo Vašom počítači a umožňujú nám ho znova rozpoznať pri Vašej opätovnej návšteve (tzv. trvalé cookies). Vďaka týmto cookies nebudete musieť pri ďalších otázkach príp. následných objednávkach vypĺňať do formulárov Vaše údaje.
Ak nechcete akceptovať naše cookies, môžete ich odmietnuť a zamedziť prístup k predchádzajúcim uloženým informáciám tým, že vykonáte príslušné nastavenia Vášho prehliadača. Prostredníctvom pomocných funkcií príp. funkcií na ochranu údajov na lište s menu väčšiny internetových prehliadačov môžete Vášmu počítaču zabrániť akceptovať nové cookies, alebo sa môžete nechať Vaším internetovým prehliadačom informovať v prípade, keď dostanete nové cookies. Okrem toho tam môžete vymazať všetky doteraz získané cookies a zablokovať ďalšie v budúcnosti.
Berte však prosím do úvahy, že pri vypnutí funkcií cookie nebudete môcť využívať všetky interaktívne obsahy a výhody našich internetových stránok.

3. Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám

Vaše údaje budú sprístupnené iba s Vaším súhlasom príp. pri dodávkach tovaru špedičnej firme, ktorá bude realizovať dodávku, pokiaľ to bude nevyhnutné pre dodanie tovaru. Za účelom spracovania platieb odovzdáme údaje o Vašej platbe úverovej banke poverenej realizáciou Vašej platby.

4. Právo na informácie

Podľa Spolkového zákona na ochranu údajov máte právo na bezodplatnú informáciu týkajúcu sa uložených údajov o Vás ako aj príp. právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov.

5. econda Tracking

„Kvôli potrebnému vytvoreniu ako aj optimalizácii tejto internetovej stránky sa pomocou riešení a technológií spoločnosti econda GmbH (www.econda.de) zaznamenávajú a ukladajú anonymné údaje a z týchto údajov sa pod pseudonymom vytvárajú užívateľské profily. Pre tento účel sa môžu používať cookies, ktoré umožňujú opätovne rozpoznať internetový prehliadač. Užívateľské profily sa však neprepájajú s údajmi o nositeľovi pseudonymu bez výslovného súhlasu návštevníka stránky. Najmä v prípade IP adries sa po ich vstupe znemožní ich identifikácia, takže k nim nie je možné priradiť užívateľské profily. Návštevníci tejto internetovej stránky môžu kedykoľvek v budúcnosti odmietnuť súhlas so zberom a ukladaním údajov.“

(Pozn.: Pri zamietnutí prosím použite spolu s atribútom rel="nofollow" tento odkaz: www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html)

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky