Imprint

Witzenmann Slovakia s.r.o.
Továrenská 1
976 31 Vlkanová

 

Phone: ++421 - (0) 48-4711000
Fax: ++421 - (0) 48-3214466
e-Mail:  vwi@witzenmann.sk

 

OR:  OS  Banská Bystrica, Odd. : Sro, vložka č. 1227/S
IČO: 315 862 79
IČ DPH: SK 2020460310

 

Konateľka: Ing. Ružena Štubianová

  

Witzenmann Slovakia

Slovakian English