Chemické zariadenia

Absolútna bezpečnosť a vhodnosť pre vysoko agresívne médiá sú hlavnými požiadavkami, ktoré sa kladú na výrobky spoločnosti Witzenmann v chemickom priemysle.

  • HYDRA® Kompenzátory zo špeciálnych zliatin, napr. z tantalu
  • HYDRA® Hadice a systémy prídavného ohrevu
  • HYDRA® Systém uloženia potrubí s ložiskami s prestaviteľnou výškou

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

Info

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky