Elektrárne

Ohybné kovové prvky a celý sortiment uloženia potrubí od firmy Witzenmann sa používajú v mnohých aplikáciách energetických podnikov.

  • Kompenzátory, hadice a uloženia potrubí HYDRA® pre konvenčné zariadenia
  • Aplikácie s vlnovcami a tienené hadice HYDRA® proti elektromagnetickým rušivým poliam v jadrovom priemysle
  • Dvojvrstvové  hadice a vlnovcové jednotky HYDRA® pre pokrokové solárne elektrárne

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

Info

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky