Koľajové vozidlá

V železničnej doprave zabezpečujú flexibilné vlnovce HYDRA®  dodatočnú bezpečnosť a pohodlie. Napríklad ako funkčný komponent techniky pri vychyľovaní vlakov Pendolino alebo ako tlmiaci prvok vedení spalín a kvapalín do motora. Robustné a absolútne tlakotesné kovové hadice HYDRA® sa prednostne používajú v hydraulických systémoch.

Oblasti použitia

  • Transformátory
  • Chladiace systémy
  • Klimatizačné zariadenia
  • Hydraulika
  • Brzdové zariadenia
  • Systémy odvodu spalín
  • Prívodné vedenia motorov
  • Pneumatika

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky