Konštrukcia lodí

HYDRA® hadice, kompenzátory a kovové vlnovce od spoločnosti Witzenmann sa používajú v rôznych aplikáciách pri konštrukcii lodí.

  • Odvody spalín v motoroch
  • Dýchacie hadice a plynové potrubia v ponorkách s pohonom pomocou palivových článkov
  • Vlnovce ako oddeľovače médií v ponorkách s pohonom pomocou palivových článkov

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Info

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky