LNG

Spoločnosť Witzenmann ponúka flexibilné kovové riešenia pre celý reťazec procesov LNG, prieskum, skvapalňovanie, prepravu a zariadenia na opätovné splyňovanie.

Oblasti použitia:

  • Kovové vlnovcové jednotky z titánu ako vyrovnávače objemu v prípade prieskumu na dne mora
  • Ukotvené kompenzátory v zariadeniach na skvapalňovanie plynu
  • Kompenzátory na dopravných lodiach
  • Kovové hadice ako ochranné potrubie kábla pre ohrev veľkých plynových nádrží
  • Špeciálne hadice ako súčasť flexibilného systému potrubia na nakladanie a vykladanie lodí

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Info

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky