Meracia/regulačná technika

Podobne ako piest dokážu kovové vlnovce HYDRA® premeniť tlak na silu alebo pohyb a naopak. Takto je možné používať ich ako senzory a aktory, ktorých výkonová charakteristika je definovaná tuhosťou pružiny a hydraulickým priemerom vlnovca.
Hlavnými požiadavkami na senzory a aktory sú voľná hysterézia a stálosť výkonovej charakteristiky, aby pri ich výrobe bolo možné prednostne používať materiály vlnovcov, ktoré sa dajú vytvrdzovať.

Aplikácie

  • Termostaty
  • Tlakové spínače
  • Redukčné alebo regulačné ventily
  • Senzory

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky