Naftové a plynové motory

Vysoké tlaky a teploty, vibrácie, úzke montážne priestory, dlhá životnosť - to sú všetko požiadavky kladené na naše aplikácie v oblasti dieselových a plynových motorov. Naše vlnovce, kompenzátory, hadice a potrubia poskytujú vysokú mieru flexibility a spoľahlivosti

Oblasti použitia

  • Odvody spalín
  • Nasávanie vzduchu
  • Chladiaci okruh
  • Olej

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky