Nákladné automobily / autobusy

Dlhá životnosť – dimenzovanie pre dojazd viac ako 1 mil. km – ako aj ťažké podmienky montáže, pohyby do všetkých strán a požiadavky Euro6 vytvárajú rámcové podmienky, ktoré musia spĺňať flexibilné komponenty v tejto oblasti. V tejto oblasti sme vyvinuli systémy vedení vrátane potrebných pružných častí, ktoré sú presne ohýbané a vyrábané pre konkrétny prípad použitia. Liatinové koncovky pevne zvarené s tenkostennou ušľachtilou oceľou tu poskytujú technologický náskok, vďaka ktorému je možné dosiahnuť optimálne riešenia aj v extrémnych montážnych podmienkach.

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky