Obnoviteľné energie

Možnosti použitia:

  • Hadice na solárne kolektory HYDRA® a vlnovce HYDRA® pre parabolické žľaby a elektrárne využívajúce Fresnelove šošovky
  • Solárne komponenty pre malé tepelné zariadenia
  • Hadice pre biomasu, výrobu bioplynu a peletové zariadenia

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky