Optické vlákna / optické vodiče

Optické vodiče sa používajú v optoelektronike na prenos informácií. Pri tom je optický vodič chránený pred mechanickým poškodením vysoko flexibilnou vinutou hadicou s najmenším  možným vonkajším priemerom 1,4 mm.

Vďaka vnútornej výstelke kovovej hadice zo silikónu alebo podobných materiálov je možné vyrobiť optické vodiče, ktoré sú svetlotesné a utesnené voči kvapalinám. V závislosti od oblasti použitia sa hadica opatrí vonkajším opláštením, ktoré ju bude chrániť pred nečistotami alebo agresívnymi kvapalinami.

Výhody

  • Možná realizácia hadíc s vonkajším priemerom od cca. 1,4 mm s vnútornou špirálou 0,35 mm
  • Vysoká flexibilita, s ohraničeným polomerom ohybu
  • Vysoká odolnosť v ťahu a veľmi malá rozťažnosť
  • Odolnosť voči skrúteniu a pôsobeniu priečneho tlaku
  • Možné sterilizovať v autokláve, odolné voči priepustnosti svetla a kvapalín
  • Hladký vnútorný priechod - absolútne bez ostrých hrán

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky