Osobné automobily

Medzi zákazníkov spoločnosti Witzenmann dnes patria všetci významní výrobcovia automobilov a systémov. Spoločnosť poskytuje rozmanité riešenia, ktoré citeľne predlžujú životnosť, zlepšujú hospodárnosť a komfort automobilu.

V oblasti odvodu spalín sú v ponuke tlmiace prvky alebo expanzné telesá najrôznejších konštrukcií, ktoré zachytávajú vibrácie, rozpínanie v dôsledku tepla alebo pohyby motora. Flexibilné spätné vedenia spalín prispievajú k výrazne lepším emisiám škodlivín, pretože sa pri spaľovaní znižuje tvorenie oxidov dusíka.

V prípade okruhov vedúcich olej, benzín alebo chladiace médiá sú výhodami kovových hadíc ich absolútna plynotesnosť a difúzna tesnosť, dlhá životnosť a odolnosť voči teplotám. Toto je dôležité kritérium najmä v prípadoch, keď sú hadice nainštalované v blízkosti ohybu, turbodúchadla alebo v zariadení na odvod spalín.

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

  • Tlmiace prvky
  • Expanzné spalinové telesá
  • Spätné vedenia spalín
  • Vlnovce pre palivové čerpadlá
  • Vlnovce pre piezo-injektory
  • Vlnovcové hadice pre použitie na kvapaliny
  • Vinuté hadice - ochrana káblov

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky