Petrochemický priemysel

Benzín, nafta a ľahký vykurovací olej sa vyrábajú procesom katalytického krakovania. Reaktory a potrubia sú v nepretržitej prevádzke pri 750 °C a 3,8 bar.

Spoločnosť Witzenmann vyrába kompenzátory zo špeciálnych materiálov, ktoré plne vyhovujú týmto vysokým požiadavkám. Takto sú stavebné hodnoty bezpečnejšie a sú dimenzované na dlhú a hospodárnu prevádzku.

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Info

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky