Poľnohospodárske stroje

Špeciálne flexibilné vinuté hadice s vlnovcovým profilom sa tu používajú v  zariadeniach na odvod spalín. Hadice sú veľmi robustné a odolné voči torzným pohybom. V zmysle sprísnenej normy Tier4 final o spalinách sa tu v čoraz väčšej miere používajú aj plynotesné prvky a systémy ako napr. riešenia s vlnovcami alebo vlnovcovými hadicami. Ďalším riešením sú aj izolované systémy, ktoré umožňujú redukciu maximálych povolených povrchových teplôt a sú optimálne dimenzované pre stiesnené montážne podmienky. V tesnej blízkosti motora sa používajú flexibilné vedenia kvapalín a spätné vedenia. Tieto zvyšujú funkčnú bezpečnosť a znižujú emisie aj spotrebu paliva.

Výrobky

  • Tlmiace prvky
  • Prvky na zachytávanie hluku telesa
  • Vinuté hadice
  • Flexibilné vedenia
  • Expanzné telesá

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky