Potrubné rozvody

Potrubné rozvody sú prívodné hadice slúžiace na prepojenie rôznych zariadení. Tieto hadice vedú úžitkovú alebo pitnú vodu, plyn alebo vo výnimočných prípadoch aj špeciálne médiá, napr. olej do príslušných zariadení. Základnými predpokladmi sú ľahké prispôsobenie geometrie hadíc existujúcim podmienkam a  jednoduchá technika pripojenia. Popri vonkajšom potrubnom rozvode sa špeciálne vlnovcové hadice používajú aj na prepojenie vo vnútri zariadení.

Pri vnútornom prepojení sú časté veľmi stiesnené podmienky pre montáž. V takom prípade je veľmi výhodná flexibilita hadíc HYDRA®. Prednosťou  je  absolútna a trvalá tesnosť kovových hadíc voči difúzii. Z tohto dôvodu nemôže dôjsť k  prenikaniu pachov alebo výparov médií, napr. vykurovacieho oleja, do vonkajšieho priestoru.

Použitie:

  • Zdroj tepla na plyn alebo olej, napr. plynový kotol alebo olejový kondenzačný kotol
  • Vrstvený zásobník
  • Malá kogeneračná jednotka
  • Palivové články

Vlastnosti

  • Svetlosť s optimalizáciou straty tlaku
  • Odolnosť voči starnutiu materiálu a utesnenie voči difúzii
  • Na prianie zákazníka vopred ohnuté vo výrobe
  • Možnosť dodávky hadíc opláštením z PE a EPDM

Info

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky