Protipožiarna ochrana

HYDRA® sprinklerové systémy sa vyznačujú kvalitou „made by“ Witzenmann.

Použitím hadice z ušľachtilej ocele so špeciálnym zložením sa výrazne minimalizujú náklady na montáž. Flexibilita hadice umožňuje zvoliť ľubovoľnú polohu rozstrekovača v rámci  dosahu hadice podľa jej dĺžky. Preto je jednoduché presne umiestniť rozstrekovače do závesných stropných systémov rôznych konštrukcií.

V porovnaní s doteraz bežnou montážou je táto výrazne úspornejšia z hľadiska času aj nákladov.

Dodané stropné držiaky umožňujú spoľahlivé a bezpečné upevnenie sprinklerovej hadice k nosnej konštrukcii príslušného stropného systému.

Výhody

  • Rýchle dodanie aj do zahraničia
  • Systém s najflexibilnejšou kovovou hadicou (rýchla, jednoduchá montáž)
  • Rozsiahle skúsenosti nemeckej firmy – lídra na trhu
  • Fundované technické poradenstvo
  • Kompententný inžiniering a vývoj

Info

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky