Stavebné stroje

Okrem čisto tlmiacich prvkov sa používajú aj systémy ohýbaných vedení s pevnými aj flexibilnými komponentmi. Výrábané nahotovo presne pre danú montážnu situáciu, sú kombináciou jednoduchej montáže so spoľahlivým vyrovnávaním montážnych tolerancií a pohybov agregátov, pričom súčasne spĺňajú vysoké požiadavky na bezpečnosť. Kombinácia rôznych prvkov umožňuje použitie na minimálnom priestore a súčasne poskytuje vysokú mieru spoľahlivosti a flexibility.
Vyspelý inžiniering od prvého vzorkového výrobku až po finálne sériové riešenie, neustála kontrola kvality výroby a plánovanie podľa normy Tier4 interim a Tier4 final sú zárukou splnenia noriem spalín a vysokého počtu prevádzkových hodín, čo vplýva na dlhodobú hospodárnosť celého agregátu.

Výrobky

  • Systémy ohýbaných flexibilných vedení pripravených na montáž
  • Plynotesné vlnovce z ušľachtilej ocele s privarenými liatinovými koncovkami
  • 3-D tenkostenné a hrubostenné rúry ohnuté bez vzniku záhybov
  • Prvky na zachytávanie hluku
  • Vinuté hadice
  • Spätné vedenia spalín
  • Expanzné telesá

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky