Technické plyny

Vysokotlaké hadice HYDRA® slúžia na plnenie plynových fľaší v priemyselných plniacich staniciach. Vysokotlaké hadice sú dimenzované na vysoké tlaky, pridružené pohyby a zmeny tlaku.

Technické vlastnosti:

  • Robustné prevedenie
  • Vhodné pre prevádzkové tlaky do 400 bar. Tlaky pri roztrhnutí dosahujú hodnoty až 1300 bar
  • Vysoká flexibilita uľahčujúca montáž

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky