Vakuová technika

Vo vákuovej technike sa často používajú kovové vlnovce ako pohyblivé tesniace prvky. Medzi hlavné oblasti použitia patrí utesnenie vákuových ventilov a vákuových spínačov.

Vákuové vlnovce HYDRA® sa vyznačujú nízkou tuhosťou pružiny a životnosťou, ktorá často prekračuje 1 mil. záťažových cyklov.

Hadice HYDRA® odolné voči permeácii sa používajú na vedenie média vo vákuu.

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky