Výmenník tepla

Väčší výkon na menšom priestore

V porovnaní s konvenčnými modelmi s hladkými plochami poskytujú vlnovcové hadice HYDRA® väčší povrch s výrazne vyšším výkonom a zodpovedajúcou vyššou účinnosťou. Aj v stiesnených priestoroch je tak možné namontovať výkonné, kompaktné a ľahké výmenníky.    


Tepelný prenos vďaka optimalizovanému prietoku

Zvlnenie spôsobuje vo vnútri hadíc turbulentný prietok, ktorý pôsobí účinnejšie na prenos tepla. V porovnaní s laminárnym prietokom dochádza k premiešaniu teplotných vrstiev a rýchlosť prúdenia v strede hadice sa zníži. Tieto efekty výrazne zvyšujú výkon výmenníka, výkon je o viac ako 50% vyšší v porovnaní s hladkým potrubím.    


Zámerné turbulencie zabraňujúce usadeninám

Zvlnený profil spôsobuje zámerné turbulencie, vďaka ktorým dochádza k rovnomernému premiešaniu pretekajúceho média. Takto sa zabraňuje usadeninám vodného kameňa, čo umožňuje dosahovať konštantný výkon počas celej doby životnosti zariadenia.    


Vyhotovenia podľa požiadaviek zákazníka

Ako výrobca je spoločnosť Witzenmann schopná naprojektovať a vyrobiť špirálu hadice a kryt ako systém. Systémy sa individuálne prispôsobujú najrôznejším požiadavkám zákazníkov a účelom použitia. Je možné vyrobiť výmenníky tepla rôznej dĺžky s kovovými alebo plastovými krytmi, ktoré môžu mať najrôznejšie prípojky.

Výhody

  • vyšší výkon a vyššia účinnosť
  • optimalizovaný prietok s intenzívnejším prenosom tepla
  • zabránenie usádzaniu vodného kameňa
  • prispôsobenie požiadavkám zákazníkov

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky