Ekonomický úsek

Personálne oddelenie

Anna Piliarová – personálne odd.

Tel.č.: +421 – 48 – 4711005
Fax: +421 - 48 - 321 44 66
Email: anna.piliarova@witzenmann.com

Účtovníctvo

Karin Gorná

Tel.č.: +421 – 48 – 4711005
Fax: +421 - 48 - 321 44 66
Email: karin.gorna@witzenmann.com

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky