Softvér Flexperte

Flexperte

Plná verzia

Veľkosť súboru: 177 MB

Verzia: 5.0.376

Predpoklady:

  • Windows

Posledná aktualizácia: 30.04.2013

Download

Aktualizácia

Veľkosť súboru: 150 MB

Verzia: 5.0.585

Predpoklady:

  • Flexperte 5.0.376 ## VS C++ Red 2015 (32-bit)

Posledná aktualizácia: 02.06.2016

Download

PDMS Rozhranie (držiaky potrubí)

Plná verzia

Veľkosť súboru: 8.2 MB

Verzia: 4.7.0

Predpoklady:

  • PDMS 12.x / E3D ## Flexperte 5

Posledná aktualizácia: 02.06.2016

Download

Aktualizácia

Nie je k dispozícii žiadna aktualizácia.

PDS Rozhranie (držiaky potrubí)

Plná verzia

Veľkosť súboru: 1 MB

Verzia: 4.4

Predpoklady:

  • Microstation ## Flexperte 4 / Flexperte 5

Posledná aktualizácia:

Download

Aktualizácia

Nie je k dispozícii žiadna aktualizácia.

CAESAR II ® - Údaje o výrobku (kompenzátory)

Plná verzia

Veľkosť súboru: 2.6 MB

Verzia: Rev. 1

Predpoklady:

Posledná aktualizácia: 15.10.2015

Download

Aktualizácia

Nie je k dispozícii žiadna aktualizácia.

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky