Impressum

Witzenmann Slovakia spol. s r.o.
Továrenská 1
976 31 Vlkanová

Telefón: ++421 - (0) 48-4711000
Telefax: ++421 - (0) 48-3214466
Email: vwi@witzenmann.sk


OR:  OS  Banská Bystrica, Odd. : Sro, vložka č. 1227/S
IČO: 315 862 79
IČ DPH: SK 2020460310

Konateľka: Ing. Ružena Štubianová

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky