Kontakt Downloads
Hand Touching Digital Bellow Header
Digitalizácia prináša hospodárnosť
V oblasti procesnej techniky sa priebežné prevádzkové náklady podieľajú až 70% na celkových nákladoch zariadenia. Príčinou sú často nedostatočné informácie o stave jednotlivých komponentoch zariadenia.
Kontakt

Inteligentné riešenia pre digitálny dodávateľský reťazec

Nepretržité monitorovanie prevádzkového stavu dôležitých funkčných prvkov je do budúcnosti kľúčovou kompetenciou hospodárnej prevádzky zariadenia. Zabránenie neočakávaným výpadkom zvyšuje spoľahlivosť zariadenia a výrazne znižuje prevádzkové náklady.

Šanca: digitalizácia

„Pre Witzenmann ponúka digitalizácia mnohé šance.
Pri realizácii sa opierame o nadšenie našich spolupracovníkov, silnú IT, know-how našich inžinierok a inžinierov a spoločný vývoj s našimi zákazníkmi."

Philip Paschen
Riaditeľ výroby, riadenia obchodných procesov, IT, logistiky, udržateľnosti

Philip Paschen Image Text

Vysoké využitie vďaka digitálne prepojeným komponentom

Monitoring Image Text

Monitorovanie stavu a preventívna údržba

Vďaka požadovanému záznamu prevádzkových údajov je možné zistiť stupeň zaťaženia našich komponentov. Inteligentná analýza údajov môže mať pre prevádzkovateľovi zariadenia veľký úžitok.

  • Zvyšovanie hospodárnosti zariadenia vďaka plánovateľnej údržbe
  • Záznam neočakávaných záťaží na minimalizáciu rizika výpadku
  • Presné dimenzovanie striedaných komponentov a výmenných dielov
Digital Nameplate Image Text

Digitálny typový štítok

Špecifické plánovacie parametre, výkresy komponentov alebo skúšobná dokumentácia a relevantní kontaktní partneri sú aj po desaťročiach dôležité informácie súvisiace s technickými produktmi. Rýchle a jednoduché získanie týchto informácií je v praxi často veľkou výzvou.
Rozsiahla, vždy aktuálna dokumentácia v digitálnej forme v mnohých prípadoch priamo prispieva k znižovaniu prevádzkových nákladov.

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.
Pošlite nám prosím dopyt prostredníctvom nášho kontaktného formulára a následne sa vám obratom ozveme.