Analýza čistoty

Metalografické laboratórium má k dispozícii čistý priestor, ktorý je vybavený na vykonávanie analýzy čistoty podľa VDA 19/ ISO 16232. Pre extrakciu častíc je k dispozícii preplachovacia skriňa aj otvorené zariadenie pre extrakciu vykonávanú na väčších výrobkoch.

Priebeh analýzy je štandardizovaný - v návodoch na extrakciu pre jednotlivé výrobky sú zohľadnené špecifické vlastnosti a geometria dielov.

Kompetencie:

  • Štandardizovaná analýza čistoty
  • Vyhodnotenie podľa VDA 19 a špecifických noriem zákazníka
  • Databáza pre záznam a vyhodnocovanie všetkých analytických údajov
  • Vývoj postupov extrakcie podľa požiadaviek zákazníka

Zariadenia

  • Oplachovacia skriňa a iné zariadenia na vykonávanie extrakcie
  • Plnoautomatické mikroskopy pre spočítanie častíc (od veľkosti častíc 5 µm)
  • Presné váhy (±0,01 mg)
  • REM / EDX pre analýzu materiálov

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky