Čistá výroba

Výroba v prostredí s regulovanou čistotou má v spoločnosti Witzenman dlhú tradíciu. Poznatky zo spolupráce v priemyselnom zväze „MontSa“ pri zostavovaní normy „VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži“ boli realizované priamo a bez zdržiavania pri vytváraní našich čistých výrobných priestorov:

  • Čistý priestor pre presné vlnovce
  • Čistý priestor pre komponenty leteckého priemyslu a vesmírnej dopravy ako aj aplikácie pre vákuum
  • Čisté zóny pre výrobky používané v dopravných prostriedkoch a v motoroch

Strategická čistá výroba

  • Zabránenie prítomnosti častíc v procese
  • Neustála optimalizácia procesov
  • Minimializácia rizík kontaminácie
  • Špeciálne tovarové prepravky zabezpečujúce vysoký štandard čistoty
  • Neustála kontrola procesov sériovej výroby a rekvalifikácia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky