Dimenzovanie a výpočet

Čoraz kratšie vývojové cykly si vyžadujú presné dimenzovanie a výsledky výpočtov s vysokou výpovednou hodnotou už v začiatočných fázach vývoja. Pomocou aktuálnych programov FEM, napr. Patran, Nastran a Marc, je možné výpočtom určiť väčšinu vlastností komponentu už vo fáze jeho návrhu. Okrem napätí, ktoré sú základom výpočtu životnosti, sú to aj funkčné vlastnosti ako statická a dynamická pevnosť, vlastné frekvencie a hranice stability.

Našim zákazníkom môžeme v krátkom čase poskytnúť FE modely výrobkov od firmy Witzenmann pre účely analýzy statických a dynamických vlastností. Vďaka tomu máte možnosť integrovať komponenty firmy Witzenmann do Vašich výpočtov so všetkými požadovanými vlastnosťami a bez ďalších nákladov. Vďaka úzkej interakcii medzi výpočtom a pokusom sú predstavy modelov a výsledky výpočtov vždy blízko fyzikálnej realite.

Projektoví inžinieri spoločnosti Witzenmann okrem toho používajú počas svojej každodennej práce vlastné plánovacie programy, pomocou ktorých je možné rýchlo a efektívne riešiť štandardné, opakujúce sa úlohy. Medzi tieto patria napr. dôkazy o pevnosti podľa príslušných predpisov, napr. Smernici o tlakových zariadeniach, ASME a EJMA, konfigurátor výrobkov pre kompenzátory a celý reťazec procesov pre vyhodnocovanie meraní prevádzkových záťaží rozdeľovacích prvkov vo vozidlách.

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky