Konštrukcia strojov a nástrojov

Spoločnosť Witzenmann vyvíja nástroje a stroje pre celú  výrobnú skupinu v hlavnom závode v Pforzheime. Kombinácia vlastnej výroby a nákupu prvkov od inovatívnych a kompetentných partnerov poskytuje maximálnu flexibilitu a zároveň úzke prepojenie s vývojom výrobkov a predajom.

Včasným začlenením konštrukcie nástrojov a strojov do vývoja výrobkov sa dajú zohľadniť požiadavky z výroby a montáže už pri navrhovaní výrobku. Cieleným vývojom pracovných postupov sa realizuje vývoj výrobku na základe požiadaviek zákazníka výrazne rýchlejšie a bezproblémovejšie - pri optimalizácii bezpečnosti procesu a kvality.

Vďaka našim skúsenostiam s integráciou procesov, napr. zvárania, laserového opracovania, pájkovania, lisovania, vyrážania, hydraulického a mechanického tvarovania ako aj označovania a skúšania, je spoločnosť Witzenmann kompetentný partner ponúkajúci rozhodujúcu pridanú hodnotu umožňujúcu výrobu konštrukčných celkov s flexibilnými prvkami.

Vybavenie závodov siaha od nástrojov a zariadení pre jeden typ výrobku s minimálnym investičným objemom cez flexibilné výrobné bunky až po plnoautomatické výrobné linky pre veľkosériovú výrobu.

Know-how

  • Vývoj pracovných postupov
  • Tvarovacia technika
  • Laserová technológia
  • Zváranie
  • Pájkovanie
  • Lisovanie
  • Ohýbanie
  • Vyrážanie

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky