Metalografia

Rozsiahly počet metalografických zariadení nám umožňuje vykonávať rýchly technický výskum štruktúr u pokusných, skúšobných a reklamovaných výrobkov ako aj vykonanie analýzy škôd.

Systematický záznam a vyhodnocovanie údajov analýz sa premieta do neustálej optimalizácie komponentov.

Metalografia výrazne prispieva k optimalizácii aj v prípade technických otázok týkajúcich sa zvárania, tvarovania a výroby.

Zariadenia

  • Pozorovanie povrchu aj vnútornej štruktúry pomocou mikroskopu s digitálnym spracovaním obrazu
  • 3D meracie mikroskopy
  • Mikromerač tvrdosti
  • Skener pre skúšku tvrdosti
  • Elektrónový rastrový mikroskop
  • Analýza elektrónovým mikroskopom (EDX)
  • Plnoautomatické vytvorenie výbrusu

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky