Overovanie

Najpresvedčivejším dôkazom, že výrobok spoločnosti Witzenmann dokáže dosiahnuť požadovanú životnosť a pevnosť aj pri extrémnych pracovných podmienkach je úspešné vykonanie skúšky výrobku, za podobných podmienok ako počas prevádzky.

Vlastnosti ako tesnosť, statická a dynamická tuhosť, hranice pohyblivosti a technické charakteristiky prúdenia sú dôležité, aby výrobok spoločnosti Witzenmann dokázal splniť svoju funkciu a požiadavky vrámci väčšieho systému. Pre experimentálne určenie týchto funkčných vlastností sa používajú meracie zariadenia špeciálne upravené pre tieto špecifické úlohy charakterizovania flexibilných kovových prvkov.

Vďaka dobre vybavenej skúšobnej dielni a vlastnej konštrukcii strojov vieme rýchlo reagovať aj na nové požiadavky skúšok.

Skúšobné zariadenia pre:

  • axiálne, bočné, uhlové, torzné a kombinované záťažové cykly s vnútorným alebo vonkajším tlakom a teplotou
  • skúšky impulzným tlakom
  • skúšky deštrukčným tlakom
  • vibračné skúšky
  • dodatočné skúšky prevádzkovej záťaže so 4-, 5- a 6-osými skúšobnými stanoviskami

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky