Plánovanie a realizácia

Pre dosiahnutie čistoty pri nízkych nákladoch je potrebné identifikovať slabé miesta už pri konštrukcii. Požiadavku zákazníka na technickú čistotu je pevne zakotvená v rámci Controllingu sériovej výroby a sledujeme ju v projektovom manažmente od plánovania cez realizáciu až po fázu, kedy je výrobok pripravený pre sériovú výrobu.  Projektový vedúci zákazníka využívajú vysoký potenciál skúseností, ktoré sú k dispozícii v centrálnej vedomostnej databáze. V prípade potreby dostáva projektový tím podporu od inžinierov z centrálneho vývojového oddelenia.

Kompetencie

  • Plynulá realizácia požiadaviek čistoty pre vlastné výrobky a nakupované diely
  • Zabránenie prítomnosti častíc už počas plánovania procesu
  • Voľba miesta výroby podľa dosiahnuteľnej hodnoty prítomnosti častíc
  • Databáza pre záznam a vyhodnocovanie všetkých údajov týkajúcich sa čistoty

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky