Skúška materiálu

V rámci materiálového výskumu máme pre nedeštrukčné a deštrukčné skúšky kvality zvarov a skúšky vhodnosti materiálov pre použitie v odvetviach s dôrazom na bezpečnosť ( napr. v energetickej technike, v chemickom priemysle , stavebníctve, v letectve a vesmírnom letectve) k dispozícii potrebné prístroje:

  • Prístroj na meranie tvrdosti materiálov
  • Zariadenia na skúšky ťahom, skúšobné prípravky na ťahanie za tepla
  • Vyhlbovací prístroj
  • Prístroj s chladiacim prípravkom na rázovú vrúbkovú skúšku ohybom
  • Meranie hrúbky steny, meranie hrúbky vrstvy
  • Prístroje na kontrolu rozmerov a povrchov
  • Röntgenové potrubia na priame a kruhové presvecovanie
  • Presvecovacie prístroje
  • Ultrazvukové skúšobné prístroje
  • Zariadenia na skúšku prieniku (červenobiele a fluorescentné)

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky