Skúška prítomnosti korózie

Úlohou materiálového výskumu je preverovať štandardnými skúškami pri vstupných kontrolách korozívne vlastnosti materiálov na základe požiadaviek zákazníka:

  • Skúška soľným postrekom
  • Skúška kondenzátom
  • Skúška medzikryštalickej korózie
  • Skúška korózie trhlín v dôsledku pnutia materiálu

Pre porovnateľné merania potenciálu dierovej korózie máme k dispozícii komoru na meranie korózie (komora zn. AVESTA).

Okrem toho dokážeme špeciálnymi skúškami , ktoré firma Witzenmann vyvinula v spolupráci s vysokými školami a externými partnermi, simulovať komplexný priebeh korózie (napr. súčasné pôsobenie mokrej korózie a korózie vznikajúcej pri vysokých teplotách) u komponentov vystavených striedajúcim sa teplotám za podmienok podobných skutočnosti. Takto je možné aj pri extrémnych prípadoch  nájsť optimum z hľadiska materiálového aj nákladového.

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky