Technická čistota

Na nové výrobky sa kladú stále vyššie požiadavky na čistotu aj požiadavky ohľadom zvyškov častíc a mazív. Tejto výzve čelíme optimalizáciou celého reťazca procesov, počnúc nákupom cez výrobu až po logistiku. Kvôli zamedzeniu prítomnosti častíc sa výrobné procesy neustále ďalej vyvíjajú. Za účelom zabránenia zvyškom sa podľa potreby aplikujú vybrané koncepcie čistenia. Pre výrobky, na ktoré sa kladú najvyššie požiadavky ohľadom čistoty má spoločnosť Witzenmann špeciálne čistiace systémy.

Kompetencie

  • Čistá výroba podľa požiadaviek výrobku v čistom priestore stupňa 1 alebo 2 alebo 3 podľa VDA 19.2.
  • Analýza čistoty podľa VDA19/ISO 16232 vo vlastnom laboratóriu
  • Koncepcia logistiky v súlade s požiadavkami čistoty so špeciálnymi prepravkami na tovar
  • Centrálne riadenie technickej čistoty, manažment vedomostí vďaka pravidelným školeniam technikov, odbytu a výroby

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky