Technika čistenia

Cielená aplikácia čistiacich postupov je súčasne základom pre bezpečný proces a vysokú čistotu finálneho výrobku. V závislosti od výrobku a príslušnej požiadavky máme k dispozícii pre medzioperačné čistenie a finálne čistenie rôzne zariadenia a čistiace médiá. Kapacita zariadení sa pohybuje od ošetrenia dielov jednotlivo až po prijatie celých euroboxov. Spoločnosť Witzenmann vyvinula špeciálne metódy čistenia, ktoré je možné integrovať do jednotlivých procesov.

Technika čistenia s využitím v sériovej výrobe

  • Čistenie vysatím a vyfúkaním v rámci procesu
  • Mokré čistenie potrubí v rámci procesu
  • Mokré čistenie za účelom ošetrenia výrobnej dávky
  • Automatické mokré čistenie pre ošetrenie jedného dielu
  • Čistenie od najjemnejších častíc
  • Čistenie plazmou

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky