Výroba prototypov

V našom centre pre výrobu prototypov s rozsiahlym strojovým parkom a príslušnými obrábacími strojmi skúsení pracovníci vyrábajú vzorky a kusy nultých sérií.

Rýchla výroba prototypov predstavuje rozhodujúci prínos pre skracovanie vývojových časov výrobku smerom k jeho sériovej výrobe.

Zariadenia na výrobu prototypov sa využívajú aj na neustály vývoj našich štandardných výrobných procesov. V podmienkach, ktoré sú takmer rovnaké ako pri sériovej výrobe sa zisťujú limity procesov a overujú sa aj nové nástroje a koncepcie.

Technológie

  • Zváranie rúr
  • Formovanie vlnovcov
  • Úprava vĺn
  • Navíjanie hadíc
  • Lisovanie
  • Montáž
  • Zváranie
  • Skúšanie


Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky