Vývoj výrobkov

Inžiniering je u nás postavený na mnohých pilieroch. Základom úspechu je najširší sortiment výrobkov v danom priemyselnom odvetví, sústredený fundamentálny výskum ako aj vlastný softvér pre plánovanie a výpočty. Tento nám umožňuje pri zohľadnení rôznych parametrov navrhnúť produktové riešenie rýchlo a efektívne.

Ďalšími krokmi pri výrobe malej alebo veľkej série je skúšanie, konštrukcia prototypu a jeho overenie. Vďaka množstvu osvedčení a vysokému štandardu kvality našich interných procesov sme v rôznych oblastiach, napr. v automobilovej technike, leteckej a vesmírnej doprave alebo pri konštrukcii priemyselných zariadení vyhľadávaným partnerom, ktorý je schopný dosahovať optimálne výsledky pomocou nových technológií, nových postupov alebo aj nových materiálov.

Rozsiahle kompetencie v oblasti inžinierstva z nás urobili vedúcu spoločnosť z pohľadu technológie.

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky