História

 • 1854: Heinrich Witzenmann založil závod na výrobu šperkov v Pforzheime
 • 1885: Heinrich Witzenmann a Eugène Levavasseur vynašli kovovú hadicu
 • 1889: Začiatok priemyselnej výroby kovových hadíc
 • 1899: Registrácia ochrannej známky HYDRA®
 • 1909: Emil Witzenmann vynašiel kovovú hadicu kompenzátora
 • 1936: Začiatok výroby mnohostenných axiálnych kompenzátorov
 • 1975: Začiatok výroby membránových vlnovcov
 • 1990 – 1994: Rozšírenie skupiny Witzenmann do nových spolkových krajín, Francúzska, Talianska, Španielska, Belgicko, Českej republiky a Slovenskej republiky
 • 1994: Certifikácia podľa DIN ISO 9001
 • 1996: Založenie dcérskej spoločnosti v USA
 • 1998: Certifikácia podľa QS 9000 a VDA 6.1
 • od r. 1999: Založenie nových pobočiek v Brazílii, Číne, Indii, Kórei a Rusku
 • 2004: 150 rokov spoločnosti Witzenmann
 • 2008: Ďalšia pobočka v Indii (Chennai)
 • 2010: 125 rokov existencie kovových hadíc
 • 2011: Rozšírenie výroby v Rusku
 • 2012: Založenie dcérskej spoločnosti v Japonsku, nová prevádzka v Poľsku, rozšírenie výroby v USA
 • 2015: Založenie dcérskej spoločnosti v Mexiko

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky