Správa o udržateľnosti

Udržateľnosť  je  v zásade charakterizovaná podľa troch dôležitých súčastí našej podnikateľskej činnosti:

  • Ekologická, aby príroda a životné prostredie zostali zachované pre ďalšie generácie
  • Ekonomická, aby spôsob hospodárenia poskytoval trvalý a pevný základ pre zisk a blahobyt
  • Sociálna, aby ľudia dokázali vyžiť zo svojej práce

Ako rodinný podnik považujeme za svoju povinnosť dodržiavať tieto hlavné zásady a neustále a dlhodobo ich implementujeme v celej skupine Witzenmann ako súčasť podnikovej stratégie . Priamy výsledok toho je správa o udržateľnosti. Týmto chceme svojim zamestnancom aj verejnosti zložiť účty a poskytnúť prehľad o našej činnosti.

 

Info

Osvedčenia

Downloads

  • PDF ISO 14001:2015_de

  • PDF Sustainability Report 2017

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky