Vízia spoločnosti

Vízia spoločnosti je základom práce našej podnikateľskej skupiny a jej  budúceho vývoja. Poskytuje informáciu o budúcom smerovaní a poslaní,  o cieľoch našej spoločnosti a jej stratégii. K nim patria aj podnikateľské zásady a princípy riadenia, v zmysle ktorých vedúci pracovníci plnia svoje úlohy.

Vízia spoločnosti popisuje záväzky nášho podniku voči zákazníkom, dodávateľom, pracovníkom, spoločníkom a voči ekonomickému a podnikateľskému prostrediu.


 

Ciele spoločnosti

  • Profitujúci rast
  • Globálny dodávateľ
  • Vedúca spoločnosť z pohľadu technológií a inovácií
  • Vedúca spoločnosť z pohľadu kvality
  • Vysokokvalifikovaní zamestnanci
  • Finančná nezávislosť
  • Dlhodobá udržateľnosť

Info

Downloads

  • PDF Corporate Principles of the Witzenmann Group

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky