Witzenmann Slovakia

Witzenmann Slovakia spol. s r.o.  je členom skupiny Witzenmann, ktorá po viac ako 125-tich rokoch patrí medzi popredných svetových výrobcov pružných kovových prvkov, ako sú kovové hadice, vlnovce, kompenzátory a diely pre automobilový priemysel.

Firma bola založená v roku 1993, kedy sa vo Vlkanovských strojárňach oddelila od klasického výrobného programu výroba kovových ohybných hadíc.  V nemeckej firme Witzenmann GmbH so sídlom v Pfrozheime sa podarilo nájsť spoľahlivého  partnera, ktorý vo Vlkanovej vybudoval modernú prosperujúcu firmu.

Celosvetovo sa radíme k výrobcom s najširším výrobným programom v odvetví. Ponúkame riešenia pri problémoch s  tlmením vibrácií, s kompenzáciou tepelnej rozťažnosti v potrubiach, s vedením rôznych médií v potrubiach a pod.

Naše výrobky majú široké použitie v stavebníctve, v strojárstve, v chemickom, drevospracujúcom, automobilovom, elektrotechnickom, papierenskom priemysle, v teplárňach, kotolniach, zvarovniach, baniach, pri ťažbe ropy a zemného plynu a v mnohých ďalších oblastiach.

Naše členstvo v skupine, do ktorej patrí 23 firiem z Európy, Ázie a Ameriky garantuje kvalitu a spoľahlivosť aj na Slovensku.

Info

Downloads

  • PDF Politika kvality

  • PDF Environmentálna politika

  • PDF Ako nás nájdete

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky