Kontakt Downloads

Veľké motory

Vďaka rozsiahlemu portfóliu našich výrobkov vznikajú spolu so zákazníkom presne ohýbané prvky vedení pre veľké motory.
Kontakt

Veľké motory

Veľké motory a plynové motory sa používajú najmä ako pohony lodí alebo stacionárne agregáty a môže ísť o naftový alebo plynový variant alebo agregáty na obe palivá. Keďže motory sa používajú v stacionárnych zariadeniach aj na výrobu elektrickej energie, dôležitým kritériom kvality našich prvkov ohybných vedení je ich odolnosť a extrémne dlhá životnosť.

Prehľad výrobkov pre veľké motory

Prívodné vedenia

Ako prívodné vedenie do motora sa zväčša používajú kovové hadice. Vďaka vysokej ohybnosti ich je možné ľahko namontovať, absorbujú pohyby a vibrácie a zároveň sú odolné voči tlaku a utesnené voči médiám.

Oblasti použitia:

 • Prívodné plynové vedenia
 • Vedenia stlačeného vzduchu
 • Vedenia chladiacej vody
 • Vedenia mazacieho oleja
Na prehľad výrobkov - automobilové diely
Vedenia a systémy vedení

Na motore sa používajú ohybné prvky vedenia na absorpciu pohybov agregátu, teplotných rozťažností, vibrácií a na vyrovnanie tolerancií pri montáži. V závislosti od príslušnej montážnej situácie sa komponenty dodávajú už zohnuté podľa špecifikácie zákazníka.

Použitia v oblasti výfukových zariadení:

 • Zberné vedenia
 • Otbok
 • pred a za turbodúchadlom
 • Plniaci vzduch
 • Prívodné plynové vedenia
 • Spätné vedenia výfukových plynov a obtokové vedenia
 • Palivové vedenia
Prehľad výrobkov - vedenia a systémy vedení

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: