Kontakt Downloads
Diesel And Gas Engines Header
Veľké motory
Vďaka rozsiahlemu portfóliu našich výrobkov vznikajú spolu so zákazníkom presne ohýbané prvky vedení pre veľké motory.
Kontakt

Veľké motory

Veľké motory a plynové motory sa používajú najmä ako pohony lodí alebo stacionárne agregáty a môže ísť o naftový alebo plynový variant alebo agregáty na obe palivá. Keďže motory sa používajú v stacionárnych zariadeniach aj na výrobu elektrickej energie, dôležitým kritériom kvality našich prvkov ohybných vedení je ich odolnosť a extrémne dlhá životnosť.

Prehľad výrobkov pre veľké motory

Diesel and gas engines Hose assemblies Image Text
Prívodné vedenia

Ako prívodné vedenie do motora sa zväčša používajú kovové hadice. Vďaka vysokej ohybnosti ich je možné ľahko namontovať, absorbujú pohyby a vibrácie a zároveň sú odolné voči tlaku a utesnené voči médiám.

Oblasti použitia:

 • Prívodné plynové vedenia
 • Vedenia stlačeného vzduchu
 • Vedenia chladiacej vody
 • Vedenia mazacieho oleja
Na prehľad výrobkov - automobilové diely
Large engines Close to the engine Image Text
Vedenia a systémy vedení

Na motore sa používajú ohybné prvky vedenia na absorpciu pohybov agregátu, teplotných rozťažností, vibrácií a na vyrovnanie tolerancií pri montáži. V závislosti od príslušnej montážnej situácie sa komponenty dodávajú už zohnuté podľa špecifikácie zákazníka.

Použitia v oblasti výfukových zariadení:

 • Zberné vedenia
 • Otbok
 • pred a za turbodúchadlom
 • Plniaci vzduch
 • Prívodné plynové vedenia
 • Spätné vedenia výfukových plynov a obtokové vedenia
 • Palivové vedenia
Prehľad výrobkov - vedenia a systémy vedení

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: