Kontakt Downloads
New Mobility Header

Automobilové
súčiastky pre novú mobilitu

Kontakt
Accumulator Image Text

Tlaková nádoba

 • Uloženie/spätné získavanie energie
 • Vyrovnávanie objemu
 • Tlmenie tlakových impulzov
 • vysoký technický štandard čistoty
 • kompaktná konštrukcia
 • nevyžadujúce údržbu
 • stabilné vlastnosti produktu počas celej doby životnosti
Battery Cooling Pipe Image Text

Chladiace vedenia batérií

 • integrované kompletné riešenia chladiacich rúrok pre súpravu batérií
 • veľmi kompaktná konštrukcia s hrúbkami steny od 0,5 do 0,2 mm (plast >1,5 mm)
 • Ľahká konštrukcia
 • vysoká odolnosť voči teplotám
 • spoľahlivo dostatočne odoné voči ohňu do teploty 900°C
Product Group Products for Fuel Cells H2 CO2 Image Text

Aplikácie pre palivové články, H2, CO2, chladenie a ďalšie médiá

 • vysoká bezpečnosť: dimenzované na tlak max. 200 bar; tlak pri skúške roztrhnutím vyšší ako 500 bar
 • kovovo tesné
 • vysoká schopnosť prispôsobenia geometrie
 • je už k dispozícii kompletné portfólio z ušľachtilých ocelí kompatibilných s vodíkom (odolných voči skrehnutiu vplyvom pôsobenia vodíka)
Battery Degassing Pipes Image Text

Vedenia na odvádzanie plynu z akumulátorov

 • Vedenia na kontrolované odvádzanie plôynu z batérií v priebehu niekoľkých sekúnd
 • Odolné voči teplote do 900 °C
 • zvýšená bezpečnosť v prípade nehôd
 • vysoká schopnosť prispôsobenia geometrie
 • pre všetky typy batérií (vysoko- a nízkonapäťové)

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: