Kontakt Downloads
New Mobility Header

Automobilové
súčiastky pre novú mobilitu

Cooling jacket for electric engine Image Text

Chladiaci plášť pre elektromotory

  • Ľahká konštrukcia vďaka kovovej štruktúre s tenkou stenou
  • integrované, optimalizované vedenie prúdenia
Battery Thermal Management Image Text

Tepelný manažment batérií

Chladenie zvodiča
Integrácia funkcie odvádzania tepla a kontaktovania

Temperovanie článkov
Chladiaci plášť pre veľkoplošný prenos tepla

Pipes for hydrogen and fuell cell drives Image Text

Aplikácie pre vodík v nízkotlakovej oblasti

Oblasti použitia

  • Palivový článok, oblasť stredného a nízkeho tlaku

Technické vlastnosti

  • špecifické druhy ušľachtilej ocele schválené zákazníkom
  • extrémna bezpečnosť: dimenzované na tlak 10-20 bar; tlak pri skúške roztrhnutím vyšší ako 500 bar
  • 100 % tesnosť komponentov preskúšaná héliom
  • schválenia zvárania špecifikované zákazníkom ako aj špecifické osvedčenie o schválení sily pri zváraní
Battery Degassing Pipes Image Text

Vedenia na odvádzanie plynu z akumulátorov

Ventilačné vedenia sa používajú vtedy, keď je nutné odviesť plyn z akumulátorov počas 5 sekúnd. Pri tomto procese sa vyskytujú teploty až 700 °C.

  • vhodné pre 48 V palubnú sieť vozidiel a vysokonapäťové batérie hybridných vozidiel
  • technicky plynotesné

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail:

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: