Spätné vedenia výfukových plynov so superjemným filtrom

Oblasti použitia

 • Spätné vedenia výfukových plynov používané v zážihových a dieselových motorov

Formy vyhotovenia

 • Vyhotovenie podľa špecifikácie zákazníka v rozsahu nízkeho tlaku EGR
 • Prednostne s tlmiacim prvkom
 • S ohybmi alebo bez ohybov v hladkom potrubí
 • Pripojenie pomocou príruby, spoja s pásovou sponou v tvare V, liatinových alebo hlboko ťahaných dielov podľa špecifikácie zákazníka
 • S prvkom superjemného filtra

Technické vlastnosti

 • Kompenzácia vibrácií, tepelnej rozťažnosti, montážnych tolerancií
 • Technicky tesné 
 • Odolné voči teplotám / odolné voči korózii vďaka voľbe vhodného materiálu
 • Ochrana komponentov namontovaných v blízkosti motora, napr. turbodúchadla a chladiča EGR pomocou superjemného filtra
 • Ochrana pred časticami sadze a keramickými časticami do veľkosti 200 µm ako aj morenia
 • Nie je potrebná výmena - použitie po celú dobu životnosti vďaka neustálej regenerácii počas jazdnej prevádzky

Príklad výrobku

Príklad výrobku

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky