Axiálne / univerzálne kompenzátory

Axiálny / univerzálny kompenzátor je pohyblivý vo všetkých smeroch a dokáže absorbovať pohyby pôsobiace z rôznych uhlov spolu s pohybmi pôsobiacimi z boku. Pre pohyby pôsobiace iba axiálne pozostáva z kovového mechu a pre veľké pohyby pôsobiace zboku z dvoch kovových mechov a obojstranných pripojovacích dielov. Z dôvodu stability sú univerzálne kompenzátory iba málo odolné voči tlaku a zaťažujú pripojené podpery vedení silou axiálneho tlaku vyplývajúcou z vnútorného tlaku

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky