Dilatačné telesá v oblasti ohybov

Oblasti použitia

 • Na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti v oblasti ohybov a pred potrubím
 • Pred a za turbodúchadlom

Formy vyhotovenia

 • Jednovrstvový alebo viacvrstvový mech
 • Voliteľne s drôteným prítlačným krúžkom
 • Prípojky podľa požiadavky zákazníka
 • K dispozícii vo všetkých bežných priemeroch prípojok

 Technické vlastnosti

 • Kompenzácia tepelnej rozťažnosti a montážnych tolerancií v ohyboch spalinovodov a v oblasti pred potrubím
 • Oddelenie vibrácií
 • Technicky plynotesné vďaka kovovému mechu
 • Odolné voči teplotám a korózii vďaka výberu vhodných materiálov
 • Prípadne s tlmiacimi vlastnosťami vďaka drôtenému prítlačnému krúžku
 • Geometrické a technické vlastnosti je možné prispôsobiť príslušným špecifickým montážnym podmienkam u zákazníka

Príklad výrobku

Príklad výrobku

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky