Hadicové vedenia pre aplikácie s vodíkom

Oblasti použitia

  • Hadicové vedenia slúžiace na kompenzáciu pohybov a montážnych tolerancií v palivových vedeniach palivových článkov

Formy vyhotovenia

  • Vlnovcová hadica s výpletom
  • Prípojky podľa požiadavky zákazníka

Technické vlastnosti

  • Vodíkové médium
  • Vyrovananie montáže, absorpcia pohybov a oddelenie vibrácií
  • Technicky plynotesná
  • Odolné voči teplotám / odolné voči korózii vďaka voľbe vhodného materiálu
  • Odolná voči difúzii vodíka
  • Geometrické a technické vlastnosti je možné prispôsobiť príslušným špecifickým montážnym podmienkam u zákazníka
  • overené Spolkom pre technický dozor

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky