Kĺbové kompenzátory

Medzi kĺbové kompenzátory patria uhlové a laterálne kompenzátory. Uhlové kompenzátory absorbujú pomocou kĺbových ukotvení pohyby potrubia pôsobiace v rôznych uhloch. Uhlový kompenzátor s kardanovým ukotvením predstavuje špeciálne vyhotovenie. Absorbuje pohyby pôsobiace vo všetkých uhloch.

Laterálne kompenzátory absorbujú pohyby pôsobiace v priečnom smere príp. zboku Aj tieto majú ukotvenie vyhotovené ako guľové uložené okrúhle kotvy príp. ploché kotvy s čapovými alebo krížovými kĺbmi. Laterálny kompenzátor sa v princípe skladá z dvoch uhlových kompenzátorov prepojených potrubím. Veľkosť absorbovaného pohybu pôsobiaceho zboku rastie spolu s uhlom zohnutia oboch kĺbov a s dĺžkou vloženého potrubia.

V porovnaní s neukotvenými axiálnymi a univerzálnymi kompenzátormi nezaťažujú kĺbové kompenzátory silou tlaku pôsobiacou v axiálnom smere vznikajúcou z vnútorného tlaku, pretože túto absorbuje príslušné kĺbové ukotvenie.

Zvláštnosti:  

  • Kompenzácia plochých a priestorových systémov
  • do DN 6000 a pre vyšší tlak
  • s prírubami alebo zváranými koncami
  • s patentovanými ukotveniami

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky