Klzné, pevné a valčekové ložiská

Do sortimentu ložísk HYDRA ®  patria voľné, vodiace, pevné a valčekové ložiská. V závislosti od vyhotovenia slúžia na uloženie, upevnenie alebo aj vedenie položených potrubných vedení. Čiastočne disponujú aj zdvíhacími poistkami príp. prídavnými izolačnými sedlami alebo aj podpornými miskami slúžiacimi na zachytenie vedenia. Ložiská v celom sortimente sú navzájom zosúladené a je pre ne charakteristická robustná konštrukcia a bezúdržbová prevádzka. Vďaka patentovaným upevňovacím tŕňom je zabezpečená veľmi jednoduchá montáž a dlhodobá funkčná bezpečnosť. Vďaka patentovanému plynulému výškovému prestaveniu je zabezpečené jednoduché a optimálne prispôsobenie ložísk miestnym podmienkam.

Voľné, vodiace a pevné ložiská:

 • s klznou doskou z polyamidu
 • so svorkovým upevnením
 • pre šírky nosníkov od 80 do 300 mm
 • aj pre nosníky U a L
 • pre izolované a neizolované vedenia
 • pre pevné výšky alebo výškovo prestaviteľné
 • v oblasti menovitého priemeru od DN 15 do DN 1200
 • teploty až 650 °C

Valčekové ložiská s príslušnými sedlami:

 • absolútne bezúdržbové HYDRA ®  štandardné rady
 • vrstvové uloženie z PTFE
 • nepatrný trecí odpor (µ < 0.05)
 • patentované upevnenie osí s oporným prstencom z ušľachtilej ocele
 • možnosť upnúť aj nosníky so šírkami 100 až 300 mm (väčšie alebo menšie na požiadanie)

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Info

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky